Prehlásenie spoločnosti o ochrane osobných údajov

(v zmysle §18 odst.1 zákona č. 101/ 2000 Zb. o ochrane osobných údajov) 
 
Zaručujeme plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Osobné údaje spracovávajú výhradne poverení zamestnanci, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti  v zmysle zákona a vnútorných predpisov spoločnosti. Všetky osobné údaje sú organizáciou zhromažďované, spracovávané a uschovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č.101/2000 Sb. v platnom znení.  Spoločnosť zhromažďuje len osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje k výkonu predmetu svojej činnosti (predaja), zaisťuje bezpečnosť týchto údajov a ochranu pred ich zneužitím treťou osobou. 
V prípade nesúhlasu alebo žiadosti o odstránenie z databázy, budú data bezodkladne odstránené.